Protokoll

Styrelsemöte 1 mars 2022

Protokoll fört vid styrelsemöte 1 mars 2022 i Olshammarsgården.Närvarande: Gerard, Inger, Britt-Louise, Gunnel och Elisabeth. Meddelat förhinder: Sofie, Sune och Mona.

§1                      Mötet öppnades.

§2                      Dagordning fastställdes. Gunnel väljs att justera protokollet.

§3                      Inför årsmötet

Beslutades att bli tisdag 5 april kl 18 på Olshammarsgården, räksmörgåsar beställs. Inger gör affisch, Lisa skriver på FB och hemsida att man anmäler sitt deltagande. Alla handlingar är klara och reviderade. Vi fastställde dagordning och föreslår att Mona blir ordinarie samt att ytterligare en ersättare bör väljas in. Sune skulle kontakta någon vi pratade om på förra mötet, behöver kollas.

§4                      Verksamhetsplanering för 2022, förslag till årsmötet

  • Röjning Munkastigen söndag 10 april,
  • städa centrum och plantera i lådorna måndag 11 april,
  • röjning Norra Vätterleden söndag 8 maj,
  • Musikquis har vi inget datum för ännu, ber Mona att kolla det,
  • måndag 27 juni öppnas Fagertärn,
  • söndag 3 juli Fagertärnsträffen,
  • söndag 24 juli Loppis i Fagertärn
  • och sannolikt söndag 7 augusti friluftsgudstjänst i Fagertärn.
  • Lördag 3 september utfrågning politiker inför valet med korvgrillning och musik.

Vi beslutar att Inger kontaktar Johan Järlström om att hjälpa till att byta jord i lådorna till 11 april när plantering ska ske.

§5                      Rapporter

Lisa skulle delta i en kurs att nyttja sociala medier bättre för turistsatsning. Skype-kontakt gick inte att få till. En skrivelse har kommit om hjälp att söka pengar till bygdeutveckling, inget för oss beslutades.

§6                      Avslutning

Mötet avslutades.

Vid protokollet:                                                                            Justeras:         

Elisabeth Lennartsson                                                                             Gunnel Cunei

Protokoll 5 oktober 2021

Protokoll fört vid möte 5 oktober 2021 i Olshammarsgården.

 

§1   Mötet öppnades. Dagordning fastställdes

 

§2  Redovisning överskott vid Fagertärn            

Årets säsong var inte lika bra som 2020, när folk nu är vaccinerade gjorde de kanske längre resor på semestern. Trots det så blev resultatet 4 407 besökare på 49 öppetdagar och 24 990 kr kom in på föreningens konto. Fagertärnsdagen och söndagen när det var gudstjänst var det ca 150 besökare vardera. Blommorna har varierat mellan ca 80 som mest och ett 40-tal sista veckan.

 

§3                       Samarbete med vägföreningen.

Ett par gånger har diskuterats om vad föreningen kan göra för Olshammar med överskottspengarna. Vägföreningens styrelse fanns med på mötet och diskussionen utmynnade i att Sören Spjuth med hjälp av Inger, Lollo och Mona ska inventera hur många gatunamnsskyltar som kan behöva bytas och till vilken kostnad. Nästa möte blir beslut hur mycket föreningen ska bidra med.

                            

§4                       Heldag om Destination Tiveden

Den 20 oktober ordnas en dag på Aspa Herrgård om turismen i Tiveden. Vi ser till att bli inbjudna och tar upp om cykelkartor och teletäckning. Lisa kontaktar ansvarig.

 Det har blivit cykelleder i Tiveden för mountinbike. En av dem går genom naturreservatet, tveksamt om man får cykla i reservatet. Problem med teletäckningen gör att folk åkt vilse, även Holmsjötorp och Skyttatorp har dålig täckning. Vi hade några egna utskrivna kartor för Fagertärn för den som frågade efter det.

 

§5                       Rapporter

a)      Lisa har haft kontakt med Länsstyrelsen, Anna-Karin Roos, om hur sommaren varit. Städning och skötsel var bra, nästa år ska vi rapportera in vilka datum och aktiviteter vi kommer att ha vid Fagertärn före vi öppnar. Dessutom rapporterat om den dåliga mobiltäckningen och cykelleden.

b)      Ekonomin är god efter tillskottet från kioskverksamheten, ca 90 000 finns i kassan. Planerade utgifter är julbord och resor för de som jobbat i kiosken samt höstblommor. Till våren också byte av jord och ev reparation av lådorna.

c)      Protokollet för årsmötet 2021 lästes upp och de som är på tur att avgå nästa gång är kassören Inger, Gunnel samt Birgitta, som har flyttat. Dessutom ska ersättare och revisorer väljas. Kandidater efterlyses. Nästa årsmöte beslutades bli 1 februari 2022 på Olshammarsgården.

d)     Mötesplanering:  i november var en musikfrågesport planerad, men Jonny var redan upptagen. Beslutades att försöka med 6 mars istället, med fika på Olshammarsgården.

 

§6                       Övriga frågor

Förslag fanns att be kommunen om ytterligare 3 nya bord till Fagertärn, då de gamla är flisiga och svåra att torka av. De nya var mycket populära och bra de dagar det var regnigt eller stark sol.

 

§7                       Avslutning

Mötet avslutades.

 

 

 

Vid protokollet:                                                                                Justeras:          

Elisabeth Lennartsson

Elisabeth Lennartsson                                                                    Sune Eriksson

 

Protokoll årsmöte 2021

Protokoll fört vid årsmötet 16 juni 2021 på Olshammarsgården

§1 Mötet öppnas av ordf Sune.

§2 Dagordning fastställs.

§3 Till mötesordförande valdes Sune, till mötessekreterare valdes Lisa och till protokollsjusterare valdes Birgitta Franzén.

§4 Beslutades att mötet varit utlyst i tillräcklig tid.

§5 Verksamhetsberättelse, kassaberättelse och revisionsberättelse lästes upp och godkändes alla. Vi har gjort ett överskott på 34 000 kronor från verksamheten vid Fagertärn och fått drygt 2 250 kr i gåvor. Årets nettoöverskott blev16 495 kr.  I kassan fanns vid årsskiftet ca 64 000 kr.

§6 Mötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§7 Fastställande av medlemsavgift. Beslutades oförändrat 50 kr per person, 80 kr för familj, beslutet gäller fram tills annat beslutas på något kommande årsmöte.

§8 Mötet beslutade att 1000 kr i kostnadsersättning ska fördelas inom styrelsen. Inget arvode betalas.

§9 Till ordförande i 2 år omvaldes Sune Eriksson.

§10 Till ledamöter i styrelsen för 2 år omvaldes Elisabeth Lennartsson och Gerard Riem Vis. Kvarstår 1 år gör Gunnel Cunei och Birgitta Franzén.

§11 Till ersättare i styrelsen för 1 år omvaldes Mona Lind och nyvaldes Sofie Cunei.

§12 Val av 2 revisorer för 1 år.  Omvaldes Britt-Louise Otter och nyvaldes Linda Otter.

§13 Till revisorsersättare 1 år omvaldes Ewa Niklasson.

§14 Till valberedning omvaldes Inger Karlsson och Gerd Karlsson.

§15 Rapporter: Blomlådorna är nyplanterade idag.

Vägföreningen ska göra en inventering av gatunamnsskyltar, som föreningen kan vara

med och finansiera.

Kommunen har satt nya bord med bänkar och tak som är rullstolsanpassade.

§16 Verksamhetsplan 2021.

Beslutas att ha möte på Olshammarsgården 5 oktober klockan 18, där vi får besked på hur det

gått i Fagertärn

Torsdag 24 juni klockan 17 ska midsommarstången kläs. Ta med blommor och löv

Beslutades att ha öppet i Fagertärnskiosken 28/6 till och med 15/8.

Vi ordnar tipspromenad på Fagertärnsdagen 4 juli, när det blir grillbuffé och guidad vandring.

Vi ordnar Loppis vid Fagertärn den 25 juli.

§17 Övriga frågor

Vi ska tipsa Vägföreningen kan söka bidrag för att laga trasigt broräcke på Heidenstamsvägen, ett

träd föll i en storm under våren och slog sönder räcket.

Vi ska be Munksjö AB att röja lite bland träden utefter Heidenstamsvägen, en del är murkna.

 

§18 Mötet avslutades.

 

 Därefter bjöd föreningen på Olshammarsgårdens räksmörgåsar.

 

Olshammar den 16 juni 2021

 

Vid protokollet

Elisabeth Lennartsson

Elisabeth Lennartsson

 

Justerat:

Birgitta Franzen                                             

Birgitta Franzén                                                                               

 

Senaste kommentarer

04.11 | 21:25

Ska försöka kolla det

04.11 | 15:53

Finns det några foton från tegelbruket?

18.07 | 21:43

Hej !

Jag söker info om nedlagda fotbollslaget Aspa IK och deras Aspavallen.
Mvh
Mats
www.idrottsplats.se
Svenks Idrottsplatsnostalgi

08.04 | 13:19

Det är så trevligt att kunna följa vad som händer på mitt kära Oslhammar.